سال 1395

سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل 

 
 

پیام روز

 

 

بیمه رانندگان

   برای دریافت دستورالعمل تکمیل 

       اطلاعات اینجا کلیک کنید.

   برای دریافت فایل مربوط به اطلاعات لازم

      جهت بیمه رانندگان اینجا کلیک کنید.

پیوندها

بلیت الکترونیک

ایستگاه ها

 
اساسنامه سازمان مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدیریت سایت   
سه شنبه, 02 اسفند 1390 ساعت 08:27

اساسنامه سازمان اتوبوسرانی بیرجند و حومه

فصل اول : کلیات

ماده 1 : به منظور حسن اداره امور اتوبوسرانی شهر بیرجند و حومه و مراقبت و بهره برداری صحیح از وسائل حمل مسافر ( اتوبوسها و مینی بوسها وخودروها ) و توسعه و تکمیل تاسیسات مربوطه ( از قبیل تعمیرگاه ، توقفگاه و ترمینالها و غیره) و عند اللزوم افزایش تعداد وسایل حمل و نقل مسافر بطور دسته جمعی ، به ترتیبی که از هر حیث متناسب با احتیاجات و تامین نیازمندیهای عمومی شهر و حومه در آینده باشد سازمانی به نام سازمان اتوبوسرانی شهر بیرجند و حومه که در این اساسنامه به اختصار (سازمان ) نامیده خواهد تشکیل میشود.

ماده2 : مرکز سازمان ، شهر بیرجند می باشد.

ماده 3 : سازمان بر طبق ماده 84 قانون شهرداری و بند پانزده ماده هفتاد و یک قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1/ 3 / 75 تاسیس میگردد و وابسته به شهرداری میباشد.

ماده 4 : سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق اصول بازرگانی و مقررات این اساسنامه اداره میشود.

ماده 5: مدت سازمان نامحدود است.

ماده 6 : سرمایه نقدی سازمان یکصد میلیون ریال میباشد که بصورت نقد از محل اعتبارات شهرداری بیرجند به حساب بانکی سازمان نزد بانک ملی ایران شعبه طالقانی بیرجند واریز می گردد و سرمایه غیر نقدی سازمان عبارتست از اموال منقول و غیر منقول اعم از ماشین آلات ، زمین ، مستحدثات و ملزومات قابل استفاده از طرف شهرداری بیرجند با رعایت مقررات و آیین نامه مالی شهرداری و بر اساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری که به تایید شورای سازمان میرسد با رعایت سایر مقرات موضوعه در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت.

تبصره 1 : شهرداری مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این اساسنامه سرمایه فوق را به سازمان تحویل نماید.

تبصره 2 : کل سرمایه متعلق به شهرداری بیرجند است و قابل انتقال به غیر نمی باشد.

تبصره 3 : انتقال و واگذاری اموال سازمان تابع آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان است.

تبصره 4 : در صورت انحلال سازمان ، کلیه دارائیها اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات و دیون و تعهدات به شهرداری منتقل می گردد.

 

فصل دوم : وظائف سازمان

ماده 7 : سازمان مکلف است کلیه اقداماتی را که در جهت وظایف محوله و اجرای هدفهای ماده یک این اساسنامه ضروری و مناسب بداند پس از بررسی و پیشنهادات هیئت مدیره و در مواردیکه در این اساسنامه پیش بینی نشده با تایید شورای سازمان و طی مراحل پیش بینی شده انجام دهد ، اهم وظائف و اختیارات سازمان اتوبوسرانی عبارت خواهد بود:

الف : مطالعات لازم برای تهیه نقشه شبکه خطوط اتوبوسرانی و مینی بوسرانی در داخل شهر و حومه و در نظر گرفتن طول و مسیر خطوط بر حسب نیازمندیها و بازدهی کار و همچنین تشخیص و اعلام اولویتهای خطوط شبکه با توجه به تمرکز جمعیت و تولید سفر مناطق کارگری ، کارمندی ، دانشجوئی ، مدارس و غیره .....

ب : اداره و بهره برداری و نگهداری صحیح از اتوبوسها ، مینی بوسها و خودروهای سازمان و سایر تاسیسات مربوطه از قبیل تعمیرگاه ، توقفگاه ، ترمینال و غیره ......

ج : برنامه ریزی یکساله و پنجساله با توجه به توسعه شهر و افزایش جمعیت و احتیاجات مردم و انجام پیش بینی های لازم به منظور تامین نیازمندیهای آتی شهر از لحاظ تعداد اتوبوس و مینی بوس با استفاده از کلیه امکانات.

د: تهیه و توزیع و فروش بلیط و یا اجرای بکارگیری روش های دقیق و کنترل شده.

ه : انجام کلیه امور مربوط به معاملات اعم از تهیه لوازم و قطعات مورد نیاز و همچنین فروش ضایعات و خدمات و نیز استخدام افراد مورد نیاز با رعایت مقررات مالی و استخدامی و صرفه و صلاح سازمان و مفاد این اساسانامه.

و: هر گونه خرید یا فروش اتوبوس و سایر وسائط نقلیه سازمان و همچنین خرید و یا فروش کلی لوازم و قطعات یدکی اصلی اعم از داخلی و یا خارج از کشور منوط به پیشنهاد مستدل و مستند هیئت مدیره و اظهار نظر صریح شورای سازمان و تایید و تصویب وزارت کشور میباشد.

 

فصل سوم : ارکان سازمان

ماده 8 : ارکان سازمان عبارتند از :

الف : شورای سازمان

ب : هیئت مدیره

ج : مدیر عامل

د : حسابرس ( بازرس )

ماده 9 : شورای سازمان که منبعد شورا نامیده میشود مرکب از سه نفر به شرح ذیل میباشد:

1 - یک نفر نماینده وزارت کشور حتی الامکان ، سازمان شهرداریهای کشور که سمت ریاست شورا را بر عهده خواهد داشت با هماهنگی استاندار منصوب میگردد.

2 –فرماندار شهرستان بیرجند

3 –شهردار بیرجند

تبصره : اعضای شورا نمایندگان قانونی سرمایه سازمان بوده و به همراه هیئت مدیره و مدیر عامل در حدود وظائف و اختیاراتی که در این اساسنامه دارند نسبت به سرمایه و اموال و دارائی سازمان امین محسوب می شوند.

ماده 10 : تشکیل جلسات شورا و نحوه اتخاذ تصمیم :

شورا بطور عادی سالی دوبار در تیرماه برای تصویب تراز نامه و حساب سود و زیان سال قبل و تفریغ بودجه و دیگری در دی ماه برای تصویب برنامه و بودجه سال آینده و انجام سایر وظائف به دعوت شهردار با هماهنگی رئیس شورا در محل سازمان تشکیل خواهد شد.

تبصره 1 : جلسات شورا خارج از مواعد مذکور در این ماده بنا به تقاضای مدیر عامل و یا رئیس هیئت مدیره یا حسابرس (بازرس ) و یا تقاضای دو نفر از اعضاء شورا تشکیل خواهد شد.

تبصره 2 : دستور جلسات شورا را شهردار بر اساس پیشنهادات واصله با هماهنگی رئیس شورا تهیه می نماید.

تبصره 3 : دعوت از شورا با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و موضوع دستور جلسه حداقل هفت روز قبل از تشکیل شورا به وسیله دعوتنامه کتبی از اعضاء توسط شهردار بعمل خواهد آمد.

تبصره 4 : جلسات شورا با حضور کل اعضاء رسمیت می یابد و چناچه در نوبت اول کل اعضاء حضور بهم نرسانند در نوبت دوم که حداکثر ظرف 15 روز آینده خواهد بود با حضور حداق 2 نفر تشکیل خواهد گردید.

تبصره 5 : تصمیمات شورا به اتفاق آراء یا به اکثریت 2 رای موافق در صورتی مناط اعتبار خواهد بود که رئیس شورا یکی از آن 2 نفر می باشد نظرات ودلائل مخالفین می با یستی کتبا و مستدلا در صورتجلسه قید شود و متن آن نیز در دفتر مخصوصی ( که توسط شورا برگ شماری و مشخصات دفتر در صفحه اول آن ثبت گردیده به امضاء اعضاء رسیده است) درج شود.

 

وظائف شورای سازمان

ماده 11 : وظائف شورا به شرح ذیل میباشد:

1 –استماع گزارش سالانه هیئت مدیره و حسابرس (بازرس) راجع به امور سازمان و تصویب آن .

2 –بررسی و تصویب تراز نامه ، حساب سود وزیان و صورت دارائی و دیون و عملیات.

3- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به خط مشی و برنامه ریزی برای فعالیت های یکساله و پنجساله آتی و برنامه های دراز مدت سازمان.

4 –بررسی و تصویب بودجه ، متمم و اصلاح و تفریغ بودجه ، مصوبات شورای سازمان در امور فوق بلافاصله پس از تصویب به شورای اسلامی شهر یا جانشین قانونی آن جهت تصویب ارسال خواهد شد.

تبصره : شورای اسلامی شهر یا جانشین قانونی آن ظرف حداکثر پانزده روز از تاریخ دریافت بودجه ، متمم ، اصلاح و تفریغ بودجه ، بررسی و تصویب خواهد کرد.

5 –بررسی و تائید تشکیلات اداری سازمان که توسط هیئت مدیره تهیه و پیشنهاد میگردد و اجرای آن پس از اعمال مفاد ماده 54 قانون شهرداری و اخذ مصوبه وزارت کشور.

تبصره : با شروع به کار سازمان چناچه در شهرداری برای انجام وظایف سازمان پست های مصوب وجود داشته باشد پست های مذکور و شاغلین آنها تحت مدیریت سازمان قرار گرفته و از محل اعتبارات سازمان حقوق  و مزایای خود را دریافت خواهد کرد. بدیهی است چناچه برای سازمان تشکیلات تفصیلی جداگانه ای بر اساس آیین نامه استخدامی شهرداریهای کشور تهیه شود شاغلین پست های مذکور در پست های جدید تطبیق خواهند یافت.

6 –بررسی و تایید آیین نامه های داخلی و دستور العمل ها و ضوابط مورد پیشنهاد سازمان در حدود مقررات و قوانین و مفاد این اساسانامه .

7 –آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان بر اساس مفاد اساسانامه سازمان و قانون شهرداری توسط هیئت مدیره تهیه و به شورای سازمان پیشنهاد میشود که پس از موافقت شورا با تصویب وزارت کشور به مورد اجراء در خواهد آمد.

تبصره : تا زمانیکه سازمان آیین نامه مالی و معاملاتی خاصی نداشته باشد آیین نامه مالی شهرداریها مصوب ( 12 /4/46 ) با رعایت مفاد اساسانامه سازمان ملاک عمل خواهد بود ، در این صورت بجای انجمن شهر و شهردار به ترتیب هیئت مدیره و مدیر عامل جایگزین خواهند شد.

8 –در اجرای سیاست خودکفائی و در صورت سود دهی ، سازمان هر سال پنج (5) الی (10) درصد سود ویژه خود را بابت استهلاک بدیهای خود به شهرداری به حساب شهرداری تودیع می نماید.

9- اتخاذ تصمیم در مورد ذخیره های مالی سازمان در جهت بهبود امور حمل و نقل مسافر بطور دسته جمعی در شهر به منظور ایجاد تسهیلات بیشتر برای شهروندان .

10 –انتخاب و تجدید انتخاب اعضاء انتخابی هیئت مدیره و مدیر عامل از میان افراد معرفی شده توسط شهردار و تعیین میزان حقوق و مزایا و حق الجلسه اعضاء هیئت مذکور با رعایت مقررات موضوعه.

تبصره : حداکثر میزان حق الجلسه غیر تمام وقت یک چهلم حقوق و مزایای مدیر عامل برای هر جلسه خواهد بود.

11- انتخاب حسابرس (بازرس ) و معرفی وی از طریق استانداری به همراه فرم مشخصات حسابرس به وزارت کشور جهت صدور حکم.

12 –تصویب وام و تعیین نحوه هزینه و باز پرداخت آن منطبق با موضوع و اهداف سازمان.

13 –اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که از طرف مدیر عامل یا پیشنهاد دهندگان تشکیل شورا در دستورجلسه قرار گرفته و مغایر با مفاد اساسانامه نباشد.

14 –اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه سازمان و پیشنهاد آن برای تصویب به وزارت کشور.

15 –اصلاح و تجدید نظر در مواد اساسنامه انحصارا با وزارت کشور است، بدیهی است شورای سازمان نیز میتواند پیشنهاد اصلاح و تجدید نظر در مواد اساسنامه را به وزارت کشور بنماید.

16 –تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل وفق مقررات موضوعه ، ضمنا شورا میتواند طرح پرداخت حقوق و مزایا به صورت کارانه را برای مدیر عامل تنظیم و پس از تصویب وزارت کشور به مورد اجراء گذارد.

17 –پیشنهاد انحلال سازمان به وزارت کشور.

18 –نظارت بر حسن اجرای وظایف مدیرعامل .

19 –تصویب نقشه شبکه خطوط و مسیر خطوط و محل توقفگاهها و تاسیسات و ترمینالها.

20 –تصویب قبول هدایا و اعانات و کمک ها به نام سازمان با رعایت مقررات موضوعه .

ماده 12 : اعضاء هیئت مدیره سازمان مرکب از سه نفر اصلی و یک نفر علی البدل میباشد که عبارتند از :

1- معاونت فنی و خدمات شهری که سمت ریاست هیئت مدیره را خواهد داشت.

2- دو نفر کارشناس خبره و آگاه به مسائل ، از بین افرادیکه علاوه بر داشتن مدارک علمی و تخصصی مربوطه دارای تجربیات کافی در مسائل حمل و نقل مسافر شهری یا امور مالی ومدیریت باشند ، با معرفی شهردار برای مدت چهار سال توسط شورا انتخاب خواهند شد و تمدید انتخاب آنها برای دروه های بعد لامانع است.

تبصره 1 : یک نفر عضو علی البدل نیز با شرایط فوق انتخاب خواهد شد که در صورت غیبت اعضاء اصلی انجام وظیفه خواهند نمود.

تبصره 2 –چناچه در آینده در پست های مصوب سازمانی شهرداری پست حمل و نقل و ترافیک ایجاد شود معاونت مذکور عهده دار وظیفه بند 1 خواهد بود.

تبصره 3 –اعضای انتخابی هیئت مدیره ممکن است با تشخیص شورا بطور تمام  وقت مشغول خدمت شوند و در صورت تمام وقت بودن مسئولیت اداره و سرپرستی یکی از واحدهای اصلی و اساسی سازمان از طرف مدیر عامل به عهده هریک از آنها محول خواهد شد . اعضای تمام وقت حق اشتغال به هیچ نوع کاری را در خارج از سازمان نخواهند داشت.

تبصره 4 : چنانچه هر یک از اعضاء هیئت مدیره در انجام وظایفی که طبق مفاد اساسنامه عهده دار میباشد قصور ورزد شورا میتواند  با توجه به موارد ذیل پس از استیضاح نسبت به عزل وی اقدام کند.

1- چناچه وزارت کشور در نتیجه بازرسی به عملکرد هئیت مدیره ایرادی داشته و یا آن را مغایر مقررات تشخیص دهد مراتب را به شورا منعکس مینماید ، رئیس شورا موظف است حداکثر تا پانزده روز بعد از دریافت نامه موضوع را در جلسه فوق العاده شورا مطرح و نتیجه را مستدلا اعم از آنکه منجر به ابقاء یا عزل عضوهیئت مدیره بلافاصله به وزارت کشور گزارش نماید.

2 –چناچه هر یک از اعضاء شورا نسبت به عملکرد هر یک از اعضاء هیئت مدیره سازمان اعتراضی داشته باشند میبایستی کتبا به رئیس شورا گزارش گزارش دهند و رئیس شورا میبایستی بر اساس گزارشات مذکور و یا گزارشات واصله از بازرسی ، جلسه فوق العاده شورا را تشکیل تا به موضوع رسیدگی شود . رئیس شورا موظف است مطالب مذکور را به عضو هیئت مدیره که مورد استیضاح قرار گرفته ابلاغ نماید ، فرد مورد نظر مکلف است در اولین جلسه شورا که توسط رئیس شورا تعیین میشود حضور بهم رسانده و پاسخ ارائه نماید . چناچه شورا به عضو هیئت مدیره (فرد استیضاح شده ) رای عدم اعتماد دهد بلافاصله از سمت خود عزل میشود.

تبصره: چناچه عضو استیضاح شده هیئت مدیره رئیس هیئت مدیره باشد که ضمنا معاون فنی  و خدمات شهری شهرداری ( یا معاونت حمل ونقل و ترافیک در صورتیکه ایجاد شده باشد) را عهده دار میباشد جلسه شورا با حضور بدون حق رای یا اکثریت 3 رای مشروط بر آنکه یکی از آن سه نفر شهردار باشد اتخاذ خواهد شد و چناچه رای بر عدم اعتماد باشد رئیس هیئت مدیره علاوه بر برکناری از ریاست هیئت مدیره با ذکر تخلفات به هئیت رسیدگی به تخلفات اداری معرفی خواهد شد . بدیهی است تاتعیین جانشین وی یکی دیگر از معاونت های شهرداری با انتخاب شهردار و با اطلاع شورا عهده دار وظائف معاونت مذکور در شورا و هیئت مدیره خواهد شد . صورتجلسه شورا  مبنی بر استیضاح رئیس هیئت مدیره و رای عدم اعتماد با ذکر دلائل و مستندات میبایستی بلافاصله توسط رئیس شورا به وزارت کشور ( اداره کل امور شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها ) ارسال گردد.

3- هر یک از اعضاء هیئت مدیره موضوع بند 2 ماده 12 میتواند استعفاء خود را از دو ماه قبل به اطلاع رئیس شورا برسانند . رئیس شورا میتواند با استعفاء مخالفت کند ، و عضو مذکور نیز میتواند بعد از یک ماه از تاریخ اعلان استعفاء مجددا خود را با درج مهلت دو ماهه اعلام دارد و رئیس شورا موظف است حداکثر تا پانزده روز نسبت به تشکیل شورای فوق العاده اقدام و موضوع استعفاء را مطرح و عضو جایگزین را معرفی کند ، شورا موظف است قبل از اتمام مهلت دو ماهه عضو مستعفی ، نسبت به انتخاب عضو جایگزین اقدام کند.

ماده 13 : طرز تشکیل جلسات هیئت مدیره

جلسات هیئت مدیره حداقل هر هفته یکبار در روز و ساعت معینی در محل سازمان تشکیل میشود و چناچه جلسات فوق العاده ضرورت یابد با درخواست کتبی مدیر عامل یا اعضای هیئت مدیره و با دعوت رئیس هیئت مدیره تشکیل خواهد شد.

ماده 14 : تشکیل جلسات هیئت مدیره بموجب دستور جلسه منضم به دعوت کتبی رئیس هیئت مدیره خواهد بود که از اعضاء اصلی و علی البدل بعمل می آید و عضو علی البدل میبایستی در کلیه جلسات حضور یابد و در صورتیکه یکی از اعضاء هیئت مدیره در جلسه شرکت نکند عضو علی البدل بجای عضو اصلی غائب رای خواهد بود.

تبصره: مدیر عامل چناچه عضو هیئت مدیره نباشد نیز موظف به حضور در کلیه جلسات هیئت مدیره است و میتواند نظرات خود را نسبت به امور فنی ، مالی ، اداری و مسائل حمل و نقل مسافر ابراز نماید . ولی حق رای ندارد مگر آنکه در معذوریت مرخصی و یا ما موریت باشد . در این صورت جانشین وی که برابر بند 12 ماده 23 اساسنامه تعیین شده است در جلسات بدون حق رای حضور خواهد یافت .

ماده 15 : جلسات هیئت مدیره با حضور کلیه اعضاء تشکیل میگردد و مصوبات به اتفاق آراء و یا به اکثریت دو (2) رای موافق وقتی معتبر خواهد بود که رئیس هیئت مدیره یکی از دو (2) نفر باشد و در صورتیکه هر یک از اعضاء رای مخالف داشته باشند بایستی مراتب را به صورت مستدل در صورتجلسه ذکر نماید. صورتجلسه هیئت مدیره در دفتر صورتجلسات که توسط شورای سازمان شماره گذاری شده است ثبت و به امضاء اعضاء خواهد رسید.

تبصره 1 : موضوعیکه یکبار با آن مخالفت شده باشد و به دلیل عدم کسب آراء موافق به تصویب نرسیده است نباید بدون حضور مخالفین مجددا مطرح شود مگر آنکه مخالفین مستعفی شده باشند.

تبصره 2 : چناچه هر یک از اعضاء سه مرتبه بدون عذر موجه یا سه ماه متوالی با عذر موجه در جلسه شرکت نکند بخودی خود مستعفی شناخته خواهد شد.

ماده 16 : هیچیک از اعضای هیئت مدیره منفردا مجاز به انجام  اموری بنام سازمان نخواهد بود مگر به موجب تصویب هیئت مدیره.

ماده 17 : وظائف و اختیارات هیئت مدیره:

1 –اجرای برنامه ها و تصمیمات و مصوبات شورا

2- اداره امور سازمان در جهت تامین رفاه عمومی و حفظ منافع سازمان منطبق با مقررات مربوطه.

3 –بررسی بودجه و اصلاح و متمم و تفریغ بودجه سالانه تسلیمی مدیر عامل سازمان برای پیشنهاد به شورا و اجرای آن بعد از تصویب.

4- بررسی ترازنامه و حساب سود و زیان سالیانه و سایر گزارشهای مالی و عملیاتی تسلیمی مدیر عامل و پیشنهاد آن به شورا.

5- پیشنهاد تشکیلات اداری و فنی متناسب با نیاز سازمان جهت بررسی و اقدامات بعدی به شورا.

6 –تهیه و تنظیم آیین نامه های داخلی و دستورالعمل ها و ضوابط انضباطی سازمان بر اساس قوانین و مقررات شهرداری و پیشنهاد آن به شورای سازمان و نظارت بر اجرای آن پس از سیر مراحل قانونی و تصویب آن.

7 –رسیدگی و تصویب معاملات طبق آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان و نظارت بر اجرای آن.

8 –پیشنهاد معاملات و سفارشات خرید وسائط حمل و نقل مسافر بطور دسته جمعی و لوازم و قطعات یدکی اصلی به شورا.

9- بررسی و پیشنهاد اخذ وام ، تعیین نحوه هزینه و استهلاک آن به شورا.

10 –بررسی و تصویب کلیه قراردادهائی که با افراد حقیقی و حقوقی منعقد خواهد شد.

11 –نظارت در حفظ و نگهداری دارائی و سرمایه و اموال سازمان و تنظیم درآمد و هزینه و نظارت در حسن اداره امور سازمان.

12 –بررسی و پیشنهاد و تجدید نظر در برنامه ها و طرحهای اجرائی توسعه شبکه خطوط  شهری برای پنج سال آتی حسب نیاز شهروندان و امکانات سازمان.

13 –نظارت بر حسن اجرای وظائف مدیرعامل.

14 –تصویب پاداش و برقراری حقوق و مزایای افرادیکه به خدمت سازمان پذیرفته میشوند با رعایت مقررات ملی و استخدامی و اداری سازمان و پیشنهاد قبول هدایا و اعانات و کمک به نام سازمان.

15 –بررسی و اظهار نظر و تصویب سایر پیشنهادات و اموری که از طرف مدیر عامل در قالب وظائف پیشنهاد میگردد.

ماده 18 : چناچه اعضای هیئت مدیره در مورد تصمیمات و مسائل مالی و حتی اداری سازمان اختلاف نظر داشته باشند ، میبایستی مراتب را کتبا به شورا اعلام نموده و تصمیمات شورا نسبت به مسائل مربوط نافذ می باشد.

19 : هیئت مدیره در حدود مصوبات شورا در کلیه محاکم و مراجع قضائی نماینده قانونی سازمان هستند.

20 : هیئت مدیره در حدود اساسنامه و ضوابط و قوانین شهرداری اختیارات لازم را به مدیر عامل تفویض خواهند نمود.

تبصره: مدیر عامل موظف میباشد گزارش عملیاتی اجرائی در حدود اختیارات تفویضی در این ماده را همه ماهه به هیئت مدیره تسلیم نماید.

ماده 21 : غیر از مدیر عامل و اعضای تمام وقت هیئت مدیره که موظفا از سازمان حقوق و مزایای ماهانه دریافت خواهند کرد دیگر اعضاء هیئت مدیره در ازای شرکت در جلسات غیر از حق الجسه ای که از طرف شورای سازمان تعیین میگردد وجهی دریافت نخواهند کرد به هر حال به هر نفر بیش از شش جلسه در ماه حق الجسه ای پرداخت نخواهد شد.

مدیرعامل

ماده 22 : مدیر عامل سازمان از افراد ذیصلاحیت که علاوه بر داشتن مدارک علمی در مسائل فنی و حمل ونقل و ترافیک یا مدیریت دارای تخصص و تجربیات کافی نیز باشد . از بین اعضاء انتخابی ( اعم از اصلی یا علی البدل ) هیئت مدیره و یا خارج از سازمان ( مشروط به داشتن شرایط حداقل مشابه اعضاء انتخابی ) برای مدت دوسال توسط شورا انتخاب و با حکم رئیس شورا منصوب می گردد.

الف : رئیس شورا ، مدیرعامل را به وزارت کشور معرفی و مدیر عامل بلافاصله پس از معرفی شروع به کار میکند. مشخصات کامل مدیر عامل میبایستی همراه معرفی نامه به وزارت کشور اعلان شود.

ب : تجدید انتخاب مدیر عامل بلامانع است و تا تعیین مدیر عامل جدید ، مدیر عامل قبلی وظایف مربوطه را انجام خواهد داد.

تبصره : دوره خدمت مدیر عامل در موارد ذیل خاتمه می پذیرد:

1 –چنانچه هر یک از اعضاء هیئت مدیره سازمان به عملکرد مدیر عامل ایراد و یا اعتراضی داشته باشند میبایستی مطلب را کتبا به مدیر عامل و همچنین به رئیس هیئت مدیره تسلیم دارند و رئیس هیئت مدیره که با حضور مدیرعامل تشکیل میشود مطرح نماید ، مدیر عامل پاسخ خواهد داد و در صورتیکه عضو معترض قانع نشده باشد سوال خود را کتبا به شورا ارسال خواهد داشت در این صورت و همچنین در صورتیکه هریک از اعضائ شورا به عملکرد مدیر عامل اعتراض داشته باشند ، رئیس شورا میبایستی بر اساس گزارشات مذکور و یا گزارشات واصله از بازرسی و همچنین بر اساس نظرات اعلامی وزارت کشور جلسه فوق العاده شورا را تشکیل تا به موضوع رسیدگی شود.

رئیس شورا موظف است مطالب مذکور را به مدیر عامل ابلاغ نماید ، مدیر عامل مکلف است تا در جلسه عادی و یا فوق العاده شورا که توسط رئیس شورا تعیین میشود حضور بهم رسانده و پاسخ ارائه نماید و چناچه شورا به مدیر عامل رای عدم اعتماد دهد ، مدیر عامل بلافاصله از سمت خود عزل میشود.

2 –در موارد تعلیق طبق مقررات قانونی .

3 –خاتمه مدتی که برای آن دوره انتخاب شده است.

4 –چناچه فاقد هریک از شرایط مربوط به انتخاب مدیر عامل باشد.

ماده 23 : وظایف مدیر عامل

1 –اجرای مصوبات شورای سازمان و هیئت مدیره که منطبق با مفاد اساسنامه بوده و اقدام در اراده امور سازمان و کوشش در جهت پیشبرد اهداف آن با اعمال مدیریت صحیح و نظارت بر حسن اجرای وظائف واحدهای تابعه از قبیل کارگاههای تولیدی ، تعمیراتی ، خدماتی و غیره و همچنین امور اداری سازمان.

2 –همکاری در بررسی و تهیه طرح تشکیلاتی ، آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر آیین نامه های داخلی سازمان و یا پیشنهاد اصلاح و تغییرات در آن به هیئت مدیره.

3 –پیشنهاد استخدام پرسنل مورد نیاز سازمان بر اساس تشکیلات مصوب و همچنین پیشنهاد میزان حقوق و مزایای و یا پاداش پرسنل به هیئت مدیره وفق مقررات و آیین نامه های مالی و اداری و استخدامی سازمان.

4 –عزل و نصب کارکنان و اعطای مرخصی و ترفیعات بر اساس مقررات موضوعه.

تبصره : نصب و عزل مدیر مالی به پیشنهاد مدیر عامل با تصویب هیئت مدیره انجام خواهد گرفت که در معیت مدیر عامل ذیحساب مشترک سازمان خواهد بود.

5 –تهیه و تنظیم بودجه ، متمم و اصلاح و تفریغ بودجه جهت تسلیم به هیئت مدیره.

6- تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشهای مالی و عملیاتی سازمان جهت بررسی و طرح در هیئت مدیره و تسلیم آن به شورای سازمان.

7 –انجام کلیه معاملات و انعقاد و مبادله قراردادهای مالی و فنی مصوب هیئت مدیره با رعایت مقررات و آیین نامه های مالی و معاملاتی سازمان.

8 –امضاء کلیه اسناد و اوراق مالی تعهد آور ، قبولی ، تعهد ، ظهر نویسی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری ، وصول مطالبات ، پرداخت دیون و انجام هر گونه معامله اعم از خرید ، فروش ، اجاره ، تغییر و تبدیل و فسخ قرار دادها ، رهن گذاشتن اموال منقول و غیر منقول در برابر دیون ، اجرای اسناد لازم الاجراء بر حسب مورد به اتفاق معاون مالی و اداری سازمان یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر سازمان بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه.

9 –مدیر عامل ضمن نظارت در اجرای صحیح امور در واحدهای تابعه می بایستی در جهت سیاست خودکفائی با استفاده از حداقل نیروی انسانی در ارائه حداکثر بهره برداری در امور فنی ، خدماتی و اداری معاملاتی و تنظیم بودجه و غیره و بطور کلی صرفه و صلاح ، سازمان را مدنظر قرار داده و از هرگونه ضایعات شدیدا جلوگیری شود.

10 –مدیر عامل حافظ منافع سازمان بوده و با تصویب هیئت مدیره و به نمایندگی از سازمان اختیارات ماده 17 این اساسنامه را خواهد داشت.

11- انجام سایر اموری که طبق مفاد این اساسنامه و آیین نامه های مصوب مربوطه به عهده مدیر عامل است.

12 –مدیر عامل میتواند با تصویب هیئت مدیره و به منظور تسریع در امور جاری سازمان ، تمام  و یا قسمتی از اختیارات خود را به اعضاء هیئت مدیره و یا به هریک از مسئولان دیگر سازمان تفویض نماید لیکن این تفویض اختیارات رافع مسئولیت مدیر عامل نبوده و مسئولین حسن اداره امور و حفظ دارائی سازمان همچنان به عهده او خواهد بود.

13 –مدیر عامل هر شش ماه یکبار موظف به تهیه و تسلیم صورتهای مالی و دار دیون سازمان و ارائه آن به هیئت مدیره می باشد.

14 –تقسیم کار صحیح بین کارکنان و ایجاد هماهنگی بین بخشها و واحدهای مختلف سازمان و نیز اتخاذ تصمیمات انضباطی درباره مستخدمین.

15 –امور اداری سازمان توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی منحصرا در قالب قراردادهای پیمانکاری که با آنها منعقد می شود با ذکر کارهای معین یا زمان مشخص و بر اساس برنامه مصوب سالانه سازمان انجام می شود بطوریکه هیچگونه تعهد استخدامی برای سازمان ایجاد نشده و کلیه تعهدات ناشی از اجرای قوانین کار و تامین اجتماعی به عهده پیمانکار باشد ، بدیهی است سازمان می تواند از خدمت کارکنان دیگر سازمانها که برابر مقررات میتواند به سازمان مامور خدمت شوند به صورت مامور استفاده نماید . استخدام پرسنل مورد نیاز سازمان اعم از کارگری و کارمندی به تعداد محدود و صرفا بر اساس پست های مصوب سازمان تفصیلی که پس از تایید شورای سازمان به تصویب وزارت کشور خواهد رسید مشمول مقررات آیین نامه استخدامی شهرداریهای سراسر کشور مصوب 13 / 2 / 68 خواهد.

ماده 24 : حسابرس ( بازرس )

شورای سازمان یک شخص حقیقی و یا حقوقی را به عنوان حسابرس ( بازرس ) برای مدت یکسال انتخاب و از طریق استانداری جهت صدور حکم به وزارت کشور معرفی می نماید . انتخاب مجدد وی برای دوره های بعد بلامانع می باشد.

تبصره : حق الزحمه حسابرس ( بازرس ) با تصویب شورای سازمان تعیین خواهد شد.

ماده 25 : وظائف حسابرس ( بازرس )

1 –هدایت و راهنمائی سازمان در امور مالی و رعایت اصول و رویه های اجرائی در مدیریت مالی و حسابداری به منظور حداکثر بهره برداری از اعتبارات و امکانات .

2 –مراقبت در تطبیق عملیات سازمان با قوانین و آیین نامه ها و هدفها و اعتبارات سازمان.

3 –رسیدگی به کلیه اسناد و هزینه ها و اسناد مالی و اوراق دفاتر سازمان و نظارت بر مسائل مربوط به عملیات و اجراء صحیح مقررات مندرج در اساسنامه و آیین نامه های مربوطه با توجه به بودجه مصوب سازمان و تسلیم گزارشات ماهانه به مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و در صورت لزوم به رئیس شورای سازمان و شهردار همراه با اظهار نظر صریح .

4 –رسیدگی و اظهار نظر نسبت به تراز نامه و حساب سود و زیان و بودجه و تفریغ بودجه و سایر گزارشات سالانه سازمان و امضای آنها و تسلیم آن پانزده روز قبل از تشکیل شورای سازمان به رئیس شورای مذکور و رئیس هیئت مدیره.

5 –رسیدگی به حسابهای سازمان هر ماه یکبار و ارسال نسخه ای از نتیجه بررسی جهت اطلاع و اقدام لازم به مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره.

6- همکاری با بازرسان و حسابرسان وزارت کشور.

تبصره 1 : چناچه وزارت کشور در نتیجه بازرسی ، عملیات هر یک از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیر عامل را مغایر مقررات تشخیص دهد مراتب را به شورای سازمان منعکس می نماید ، رئیس شورا موظف است حداکثر به فاصله پانزده روز از دریافت نامه نسبت به تشکیل جلسه فوق العاده شورا اقدام و موضوع را در جلسه مطرح و نتیجه را مستدلا ا از آنکه منجر به ابقاء و یا ع از آنکه منجر به ابقاء و یا عزل عضو هیئت مدیره و مدیر عزل عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شود بلافاصله به وزارت کشور گزارش نماید . بدیهی است نظر واصله از وزارت کشور ملاک عممل خواهد بود.

تبصره 2 : مدیر عامل و هر یک از اغل خواهد بود.

تبصره 2 : مدیر عامل و هر یک از اعضای هیئت مدیره و همچنین کلیه کارکنان سازمان موظفند هر موقعهر موقع و هر نوعو هر نوع توضیح شفاهی یا کتبی و یا هر گونه مدارک و اوراقی را که حسابرس ( بازرس ) سازمان و یا بازرسان و حسابرسان وزارت کشور بخواهند بلافاصه در اختیار آنها بگذاند.

7 –رسیدگی به هر گونه اقدامات مالی سازمان به منظور حصول اطمینان از اینکه در آمد بطور صحیح وصول و هزینه با رعایت مقررات بودجه  مصوبه و صرفه و صلاح سازمان انجام خواهد گرفت.

8 -چناچه حسابرس (بازرس ) برای انجام وظایف خود رسیدگی به امور سازمان یا اسناد مالی و دفاتر سازمان را لازم بداند با توجیه کافی برای انجام آنها از متخصصین مربوطه در حد اعتبارات مصوب دعوت به همکاری می نماید.

9- گزارش هر گونه ابهام یا ایراد در حسابها یا روشهای مالی و عملیاتی سازمان بطور کتبی به شورای سازمان و اعلام مواردی که نیاز به طرح در شورای سازمان ندارد به هیئت مدیره و مدیر عامل جهت اصلاح .

تبصره : ابهامات و نقائض مورد اشاره حسابرس ( بازرس ) میبایستی حداکثر ظرف یک هفته در اولین جلسه هیئت مدیره مطرح و برابر مقررات رسیدگی شود و در غیر این صورت حسابرس ( بازرس ) موظف به تسلیم گزارش کتبی به رئیس شورای سازمان و شهردار میباشد.

10 –انجام سایر اموریکه در اساسنامه به عهده حسابرس ( بازرس ) محول شده است.

تبصره : حسابرس (بازرس ) حق مداخله مستقیم در امور اداری و معاملات سازمان را ندارد ولی می تواند نظرات خود را کتبا به مدیر عامل و هیئت مدیره و شورای سازمان ابلاغ نماید.

11 –تصمیمات و اقدامات حسابرس (بازرس ) بایستی در دفتر مخصوص با قید تاریخ ثبت و امضاء شود . ش.را و هیئت مدیره سازمان در مواقع لزوم می تواند حسابرس (بازرس ) را دعوت نماید تا برای بررسی مسائل با آنان تشکیل جلسه دهد.

ماده 26 : در صورت معذوریت یا فوت یا استعفاء یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط حسابرس (بازرس ) جهت انجام وظیفه محوله شورای سازمان بلافاصله وفق مقررات ماده 24 اقدام خواهند کرد.

فصل چهارم : امور مالی سازمان

ماده 27 : سال مالی سازمان از اول فروردین هر سال آغاز و تا پایان اسفند ماه همان سال به اتمام میرسد ولی اولین سال مالی سازمان استثنائا از تاریخ تاسیس تا پایان اسفند ماه همان سال خواهد بود.

ماده 28 : هیئت مدیره موظف است همه ساله تراز نامه سالیانه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه تهیه شده سازمان را بررسی و یک نسخه از آن را همراه با گزارش عملکرد تا پانزدهم اردیبهشت ماه سال بعد برای رسیدگی به حسابرس (بازرس) تسلیم نماید. شورای سازمان جهت تصویب تراز نامه و صورت سود و زیان و تفریغ بودجه و سایر صورتهای مالی بایستی حداکثر تا اول تیرماه هر سال به درخواست رئیس هیئت مدیره از طرف شهردار دعوت و تشکیل جلسه دهد و حداکثر تا آخر تیرماه شورا موظف است نظریه قطعی خود را اعلام نماید.

ماده 29 : برنامه کار و بودجه سال آتی سازمان باید حداکثر تا پانزده دی ماه هر سال بررسی و جهت تصویب نهائی به شورای سازمان تسلیم شود و شورای سازمان رسیدگی به بودجه را حداکثر تا پانزدهم اسفند ماه همان سال خاتمه خواهد داد.

ماده 30 : افتتاح و مسدود نمودن حساب در بانکها توسط دارندگان امضاء با تصویب و معرفی هیئت مدیره خواهد بود.

ماده 31 : کلیه مکاتبات سازمان با امضای مدیر عامل و همر سازمان در غیاب او به امضای جانشین وی که با اطلاع هیئت مدیره تعیین می شود و مهر سازمان معتبر خواهد بود.

ماده 32 : تعیین میزان نرخ کرایه اتوبوس و مینی بوس در داخل شهر و حومه به پیشنهاد مدیر عامل به همراه نظریه هیئت مدیره و با تایید شورای سازمان و تصویب شورای اسلامی شهر و یا جانشینقانونی او میسباشد که عنداللزوم پس از طی مراحل قانونی و اخذ تایید سایر مراجع ذیربط قانونی (نظیر شورای اقتصاد ) و پانزده روز پس از انتشار آگهی به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

تبصره 1 : نحوه وصول کرایه براساس بلیط با روشهای دیگر موکول به پیشنهاد مدیر عامل و تایید شورای سازمان و موافقت وزارت کشور می باشد.

تبصره 2 : هر یک از کارکنان سازمان که در توزیع با نشر بلیط یا اخذ کرایه به نحوی مرتکب سوء استفاده و تقلب شوند فورا از سازمان اخراج و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

تبصره 3 : در صورتیکه کرایه بصورت فروش بلیط اخذ شود بلیط های اتوبوس منحصرا باید در چاپخانه دولتی با قید شماره ردیف مسلسل و سریهای مشخص چاپ شود.

ماده 33 : دخل و تصرف در وجوه و اموال سازمان به منزله دخل و تصرف در وجوه و اموال عمومی و شهرداری بوده و متخلفین بر طبق قانون و مقررات مربوطه تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

ماده 34 : اعضای شورای سازمان و هیئت مدیره و مدیر عامل حق ندارند در معاملاتی که با سازمان و یا به حساب سازمان صورت می گیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم شرکت نموده یا سهیم شوند و همچنین مراعات مفاد ماده 129 قانون تجارت الزامی است.

ماده 35 : یک نفر که توسط شورای اسلامی شهر معرفی میشود به عنوان ناظر پذیرفته خواهد شد ناظر شورای اسلامی شهر میتواند بودن حق رای در جلسات شورای سازمان شرکت نموده و گزارش لازم را به اطلاع شورای اسلامی شهر برساند.

فصل پنجم : مقررات مختلف

ماده 36 : چناچه مواردی در این اساسنامه پیش بینی نشده بر اساس مقررات شهرداری و قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده 37 : کلیه آگهی ها و اطلاعیه های سازمان در روزنامه رسمی کشور و یکی از جراید کثیر الانتشار درج خواهد گردید.

ماده 38 : این اساسنامه مشتمل بر پنج فصل و 38 ماده و 33 تبصره و 85 بند در 21 صفحه که در تاریخ 24 / 9 / 76 مستند به ماده 84 قانون شهرداری و بند پانزده ماده هفتاد و یک قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1 / 3 / 75 به تصویب رسیده و مورد موافقت میباشد و کلیه صفحات آن ممهور به مهر وزارت کشور است.

 

آخرین بروز رسانی در شنبه, 04 خرداد 1392 ساعت 07:59
 
 

پیام مدیرعامل

SAM 01552

خداوند بزرگ را شاکرم که توفیق خدمت رسانی به شهروندان محترم و فرهنگ دوست بیرجند را برایم فراهم نمود که با استفاده بهینه از امکانات موجود بتوانیم بستری مناسب برای رفاه و آسایش مردم شریف بیرجند فراهم آوریم ، خراسان جنوبی خصوصا شهرستان بیرجند از سابقه تمدن فرهنگی بالایی برخوردار است که می طلبد با همه توان و      بهره وری  به پیشرفتهای قابل ملاحظه ای دست یابیم ، عزم راسخ ، وجدان کاری و همدلی سه مولفه مهم برای تحقق این امر است که امیدواریم با مساعدت همه مسئولین آرامش و رفاه برای همشهریان عزیز فراهم گردد

ارتباط با ما

 شماره تماس سازمان :    5 -32338034

کنترل خطوط پایانه ابوذر:     32226545

کنترل خطوط پایانه آزادی:   32311500

شماره فکس سازمان:        32338220

سامانه پیام کوتاه:

30007650000060

آدرس پست الکترونیک:

info@bus.birjand.ir

مناسبت ها

 

 

 

گالری تصاویر

اسلاید
نگهداشتن
بعدی
قبلی

آمار بازدید کنندگان

mod_vvisit_counterامروز130
mod_vvisit_counterدیروز143
mod_vvisit_counterهفته جاری689
mod_vvisit_counterهفته گذشته1181
mod_vvisit_counterماه جاری4313
mod_vvisit_counterماه گذشته6137
mod_vvisit_counterکل بازدیدها323504

در 20 دقیقه گذشته : 3
آی پی شما : 50.16.51.93
,
امروز : 05 بهمن 1395

اوقات شرعی


 
 
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان اتوبوسرانی بیرجند می باشد
طراحی و پیاده سازی توسط : مجتمع برنامه نویسی حرفه ای ایرانیان